In de toekomst ook zorg in "de pastorie"?

Veranderingen in de zorg.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen.
Dat kan voor de mantelzorger een (te) grote belasting worden.


Zou het niet mooi zijn als de inloop in de pastorie zich ontwikkelt tot dagopvang met zorg?
Zorg en een fijne dag in een huiselijke sfeer, dichtbij huis, in eigen dorp.


Hebt u behoefte aan zorg of ondersteuning? Of wilt u als mantelzorger ontlast worden?
Wij willen starten met dagbesteding als daaraan behoefte is.